Diensten
Menu
Sluiten

Heras behaalt CO2-bewust certificaat niveau 4

Heras was al de eerste in de branche met het CO2- bewust certificaat niveau 3. Op 29 oktober is ook niveau 4 behaald. Het certificaat, afgegeven door Kiwa, bewijst dat de houder actief bezig is met energiereductie.

Het certificaat volgt op een Energie en CO2 management & reductieplan uit 2009. In dit plan onderschrijft Heras het milieu- en inkoopbeleid van de overheid, dat beoogt de komende tien jaar de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. Het CO2-bewust certificaat stimuleert bedrijven klimaatbewust te produceren. Overheden, Rijkswaterstaat en ProRail belonen dit met een gunningvoordeel. De aanpak moet de emissie van CO2 tot 2020 met minimaal 2% per jaar verminderen afgezet tegen de productiecijfers. De reductiedoelstellingen richten zich onder meer op elektriciteit, brandstof, papier en het wagenpark. Ook het productieproces en de grondstoffen worden onder de loep genomen. Dennis Gouka, algemeen directeur Heras: “Heras maakt klimaatbestendigheid tot een integraal onderdeel van haar bedrijfsmissie. De omgeving en onze klanten vragen erom. Een groen beleid bevestigt onze status als marktleider. Onze ambitie reikt verder dan niveau 4, de CO2- ladder eindigt op niveau 5. We streven ernaar om dat niveau binnen afzienbare tijd te bereiken.”