Diensten
Menu
Sluiten

Heras behaalt CO2 bewust certificaat niveau 5

Begin mei ontving Heras B.V. het certificaat CO2-bewust niveau 5. Heras staat hiermee op de hoogste trede van de CO2-prestatieladder.

Het certificaat past in de ambitie van Heras om de energie- en CO2uitstoot verregaand te reduceren. Hiervoor werden in 2010 al forse stappen gezet: de onderneming reduceerde in een jaar tijd de CO2-uitstoot van omgerekend 500.000 autokilometers, oftewel 13 keer de omtrek van de aarde.

Enige in branche met certificaat

Heras is de enige aanbieder van buitenbeveiliging met het certificaat op dit hoogste niveau. Na een nulmeting in 2009 werd op 1 juli 2010 niveau 3 behaald. Op 15 oktober 2010 volgde niveau 4, en nu dus niveau 5. Heras werd beoordeeld door KIWA. De prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.skao.nl).

Vereisten niveau 5

Maar 28 ondernemingen in Nederland bezitten het Certificaat CO2-bewust niveau 5. Vereisten zijn onder meer:

  • van alle belangrijke leveranciers is de hoogte van de CO2-emissie bekend;
  • de houder werkt nadrukkelijk en aantoonbaar in de keten samen om innovatie in te zetten voor schonere processen en producten;
  • de houder realiseert de geformuleerde doelstellingen op niveau 3 en 4.

Voortrekkersrol in keten

Dennis Gouka, directeur Heras B.V.: “Vooral belangrijk voor deze mijlpaal was de aanscherping van ons inkoopbeleid. Om tot maatschappelijk verantwoord inkopen te komen, zijn onze belangrijkste leveranciers gevraagd hun CO2-uitstoot in kaart te brengen. De lijn hebben we doorgetrokken met de aankoop van schonere machines en voertuigen. Heras neemt de voortrekkersrol om de hele keten meer bewust te maken van duurzaamheid en aan te zetten tot actie. En onze klanten maken, door met ons zaken te doen, óók een bewuste keuze.”

Transparante meetresultaten

Ook de ambitie om de CO2-uitstoot in relatie tot de productiecijfers jaarlijks met 2% te verminderen, blijft onverminderd van kracht. De vorderingen met betrekking tot de klimaatambities worden continu gemeten en geverifieerd door KIWA. Ieder kwartaal wordt de uitstoot van CO2 en de bijbehorende voortgangsrapportage gepubliceerd op de eigen website.