Heras heeft een lange traditie in hekwerk en poorten. Sinds het ontstaan doen we alles vanuit de overtuiging dat iedereen veilig, onbezorgd en in alle vrijheid moet kunnen leven en werken. Veilig en onbezorgd zijn volgens ons dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit die overtuiging bouwen we er elke dag samen met mensen, bedrijven en organisaties aan dat zij zich meer dan veilig kunnen voelen. Door de toenemende individualisering en het afnemend respect voor elkaars eigendommen is dat echter niet altijd vanzelfsprekend. Deze ontwikkeling maakt dat beveiliging steeds aan verandering onderhevig is en meer en meer op de individuele behoefte moet worden afgestemd en ingevuld.

Door onze lange ervaring en kennis weten we als geen ander hoe we deze ontwikkeling effectief kunnen benaderen. We bieden daarvoor up-to-date (totaal-) oplossingen en zijn continu bezig met innovaties om ervoor te zorgen dat veiligheid altijd geborgd is. Dit wordt ondersteund door een dedicated service apparaat dat ongekend en uniek is in de branche. Je kunt op die manier altijd op ons en onze producten vertrouwen en zo komt jouw continuïteit nooit in gevaar. Dit alles doen we op een manier die respectvol omgaat met onze leefomgeving. Zo zorgen we ervoor dat ‘Meer dan veilig’ een belofte is die we elke dag weer waarmaken.