Naar verwachting zullen bij aanbestedingen steeds vaker het MVO-beleid en de inspanningen voor reductie van de CO2-uitstoot gaan meewegen. Doordat de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) het beheer van de CO2Prestatieladder van ProRail heeft overgenomen, is het CO2 Bewust Certificaat ook voor andere sectoren beschikbaar. Zo zal ook Rijkswaterstaat gebruik gaan maken van de CO2Prestatieladder.

Heras naar CO2 Bewust niveau 5

Controle van de procedures van Heras heeft geleid tot een positieve beoordeling en met ingang van 1 mei 2011 beschikt Heras over het CO2 Bewust Certificaat niveau 5. Eerder al kreeg Heras de COBewust Certificaten niveau 4 en 3.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Heras neemt een voortrekkersrol om de hele keten meer bewust te maken van duurzaamheid en aan te zetten tot actie. Zo hebben wij ons inkoopbeleid vernieuwd en verder aangescherpt voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Dit houdt in dat wij leveranciers aanvullende duurzaamheidscriteria kunnen opleggen, bijvoorbeeld rond CO2-reductie.