Heras neemt initiatieven of neemt actief deel aan initiatieven tot het ontwikkelen van projecten die de sector faciliteren in CO2-reductie.

Sublean

Op 28 april 2010 vond een expertmeeting plaats, georganiseerd door Sublean, betreffende Oppervlaktebehandeling. Doel van deze meeting was te komen tot een Procesagenda Oppervlakteontwikkeling 2010 & 2011 op het gebied van kennis- en praktijkontwikkeling, participatiemodellen en waardecreatie binnen de Gebouwde Omgeving. Om Nederland toekomst- en klimaatbestendig te maken en te houden zal iedere vierkante meter oppervlakte duurzaam, leverend en compenserend moeten worden ontwikkeld.

Inmiddels heeft de samenwerking o.a. naar aanleiding van bovenstaande expertmeeting, tussen Heras en Sublean geleid tot een 4-D hekwerk. Dit hekwerk is een onderdeel van de Green Deal tussen Sublean en de overheid.

Documenten m.b.t. deelname aan initiatieven: