Om reductiedoelstellingen te bepalen is het nodig inzicht te hebben in de Scope 1-, 2- en 3-emissies conform ISO 14064-1. Heras registreert en rapporteert dan ook haar CO2-uitstoot volgens deze categorieën en doet dat ten minste twee keer per jaar.

CO2-uitstoot 2010

De CO2-uitstoot van Heras in 2010 was in totaal 7599 ton. Dit is de nulmeting voor de reductiedoelstellingen.

Onderverdeling in scopes

In de CO2-emissierapportage hanteert Heras drie scopes, conform de ISO 14064-1-richtlijnen. ‘Scopes’ zijn clusters van activiteiten waarmee wij CO2 uitstoten.
Scope 1: directe uitstoot, bijvoorbeeld van auto’s en materieel.
Scope 2: indirecte uitstoot als gevolg van energieverbruik.
Scope 3: indirecte uitstoot met andere oorzaken, zoals zakelijke kilometers.

Rapportages

Via de onderstaande hyperlinks zijn documenten te raadplegen van de rapportages:

2014

2013

2012

2011

2010

Ten behoeve van 4.A.1 van het certificeringschema is onderstaande scope 3 analyse uitgevoerd met bijbehorende ketenanalyses.

Ketenalayses