Klimaattransparantie: communicatie en dialoog

Heras communiceert intern en extern over haar eigen carbon footprint en de ambities op dat punt, evenals over CO2-initiatieven van Heras met collega-bedrijven, NGO’s en overheden. De communicatieactiviteiten rond CO2-reductie van Heras liggen vast in het hier te downloaden PDF-document Energie en CO2 management reductie en communicatieplan.

Dialoog met UrgendaAfbeelding5

Heras heeft zich gecommitteerd aan de hoofddoelstellingen van Urgenda en haar netwerk: het bereiken van een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Wezenlijk onderdeel is een klimaatneutrale bouwsector in 2020. Heras wil hier – als marktleider in haar sector – concrete activiteiten voor ontwikkelen en heeft daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend met Urgenda.

Ga terug naar de CO2 Prestatieladder.