Een vooruitstrevend en ambitieus energiebeleid

Heras levert oplossingen op het gebied van buitenbeveiliging. Hierbij streven wij naar continue verbetering van een efficiënt energiegebruik. Om dit op een gestructureerde en beheerste wijze te doen, hebben we een energiemanagementplan opgesteld. Hierin staat dat Heras de reductie wil bereiken met onder andere de volgende maatregelen:Afbeelding9

  • inrichten van een energiemanagementsysteem
  • in kaart brengen van de energiestromen binnen het bedrijf
  • systematisch beoordelen van het energiegebruik
  • plannen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen
  • beschikbaar stellen van mensen, middelen en informatie
  • periodiek het resultaat van energiebesparende maatregelen evalueren
  • voortdurend actualiseren van de energiebesparingsinspanningen
  • voorkeur voor alternatieve brandstoffen en groene stroom
  • compenseren van CO2-uitstoot door gasgebruik
  • werken volgens gangbare wet- en regelgeving

Actieve betrokkenheid

Met voorlichting en instructie werken we aan actieve betrokkenheid van zowel het eigen personeel als dat van derden. Het energiemanagementsysteem is onderdeel van ons integrale managementsysteem en heeft dan ook betrekking op alle activiteiten en projecten van alle Nederlandse bedrijfsonderdelen.

Minder CO2-uitstoot

Heras wil tot 2020 de CO2-uitstoot per productie-eenheid reduceren. Het energiebeleid wordt geëvalueerd in de managementreview. Wij vertrouwen erop dat iedereen zich maximaal inzet om het energieverbruik waar mogelijk te reduceren.

Bekijk hier onze energiebeleidsverklaring (Conform Art 2.B.1 v/h Certificeringschema) en de CO2 Prestatieladder.