Heras-partner Sublean heeft Green Deal met rijksoverheid

Het doel van de Green Deal is om met concrete acties stappen te zetten naar een samenleving waarin duurzaamheid en economische groei hand in hand gaan. Burgers, bedrijven, gemeenten en andere partijen vinden zelfs steeds vaker oplossingen om efficiënter en duurzamer met energie en grondstoffen om te gaan. Bijvoorbeeld door energie te besparen, het zelf op te wekken of het schoon te gebruiken. Vaak gaat het om projecten die zichzelf terugverdienen.

Dit geldt zeker voor het 4D-concept van Sublean. Dit is een unieke kijk op oppervlakteontwikkeling, waarbij Heras partner is voor het enorme oppervlak dat haar hekwerken en poorten bestrijken. De rijksoverheid heeft dit initiatief beloond met een vierjarig partnership (Green Deal) om de ontwikkeling te bespoedigen en eventuele drempels te verlagen.

Naar een ‘4D World’

Zodra we hekwerk niet langer als puur functioneel obstakel zien, ontstaan er ideeën voor diverse toepassingen. Hekwerk kan communiceren, compenseren, zuiveren en leveren. Als de gebouwde omgeving meer functies dan alleen de oorspronkelijke gaat vervullen, ontstaat een andere wereld. De 4D-wereld waar Sublean met haar partners nu al aan werkt.

HER-4-D-Hekwerk_2

Partnerships

Heras behoort als partner van Sublean tot een netwerk van bedrijven die onderzoek doen naar de ontwikkeling van oppervlakken (muren, hekken, daken…) die een duurzame rol kunnen spelen in de bebouwde omgeving. Die ontwikkelingen gaan hard op het moment, al blijven we natuurlijk afhankelijk van de resultaten van het netwerk. Het rendabel maken van compenserende, energieleverende of zuiverende hekwerken vereist nogal wat technologische innovatie. Daar hebben wij het netwerk hard bij nodig. Vanuit het zogeheten ‘Living Lab’ in Oirschot ontwikkelen en testen we nieuwe hekwerktoepassingen. Zo hopen we die ontwikkeling te versnellen.

Heras steekt energie in het klimaat

Wij hebben het CO2 Bewust Certificaat niveau 5. Al onze producten worden ieder jaar 2% schoner. Daarnaast werken wij aan innovatieve concepten voor producten die zelfs lucht kunnen zuiveren of energie kunnen leveren. Er staan immers heel veel vierkante meters Heras-hekken en -poorten in Nederland. Die dienen nu nog ‘alleen’ om mensen binnen of buiten te houden. Wat als we die vierkante meters ook gebruiken voor energieopwekking of het zuiveren van de lucht? Een enorm potentieel! Daarom zijn we trots op de erkenning van het concept.