Heras en het milieu

Uiteraard beschikt ons bedrijf over een milieuvergunning, waarin de gemeente Oirschot de voorschriften vastlegt waaraan wij moeten voldoen. Ook zijn we sinds 2007 gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 14001. Dit betekent dat we jaarlijks gecontroleerd worden door een externe certificerende instantie.

Binnen ons milieumanagement krijgt een drietal aspecten bijzondere aandacht:

Afvalwater

We zien toe op een zorgvuldig beheer van afvalwater. Het wordt opgevangen, waarna een bevoegde instantie het afvoert. Het milieu wordt dus niet extra belast.

Leveranciers

Ook van onze leveranciers verwachten we een milieubewuste houding. Zo beheren sommige leveranciers voor ons de opslag van milieubelastende materialen die nodig zijn voor het productieproces.

Verpakkingsmateriaal

Een speciale verpakkingscommissie bewaakt dat onze eindproducten zorgvuldig worden verpakt voor transport, met gebruik van zo min mogelijk verpakkingsmateriaal. Een sluitend beheersysteem zorgt dat het materiaal niet uit het oog wordt verloren en dat het milieu dus niet onnodig wordt belast.