Heras Climate Aware

Heras geeft concreet invulling aan de ambitie om bewust met het klimaat om te gaan door efficiënter energiegebruik en verlaging van de CO2-uitstoot. Daarnaast willen wij onze afvalproductie en het gebruik van schadelijke stoffen reduceren. Dit doen we door onze processen slimmer in te richten, door onze producten te innoveren en via recycling. Dit alles onder het motto Heras Climate Aware.

Maatschappelijke bijdrage

Heras steekt veel energie in het klimaat. Dat het niet alleen bij woorden blijft, onderstrepen wij met het behalen van het CO2 Bewust Certificaat niveau 5, het hoogste niveau van de CO2 Prestatieladder, hét meetinstrument om vast te stellen hoe klimaatbewust een bedrijf handelt. Maar onze ambities en concrete plannen reiken verder. U leest hier meer over onder het kopje energiebeleid.

Doorlopende aandacht

Klimaatvriendelijk ondernemen is een continu proces. Het klimaatbeleid is dan ook een volwaardig onderdeel van ons ondernemingsbeleid. De doelstellingen en de manier waarop wij deze willen bereiken, hebben we expliciet vastgelegd in onze meerjarenplannen. Ieder kwartaal evalueren wij de behaalde resultaten.

Intern en extern

Door continue ontwikkeling en innovatie willen wij tot betere klimaatprestaties komen. De focus ligt op onze eigen producten en processen. Maar we zoeken ook actief samenwerking met andere partijen. Zoals onze leveranciers en organisaties met specialistische expertise op het gebied van duurzaamheid, zoals Sublean en Urgenda.

Brede aanpak

Heras werkt in- en extern aan klimaatbewust ondernemen. Dat doen wij met concrete maatregelen als de keuze voor schonere wagens en energiebesparende faciliteiten als automatische lichtschakelaars in onze kantoren. Daarnaast bevorderen wij de bewustwording rond milieuvriendelijk handelen onder onze medewerkers, bijvoorbeeld door iedereen een training in economisch rijden te geven.

Co2